Munro Alice "Uciekinierka"
Image Juliusz Kurkiewicz

Alice Munro, "Uciekinierka". Tum. Alicja Skarbiska Zieliska. Warszawa, Dwie Siostry, 2009, s. 400. 78-letnia dzi Kanadyjka Alice Munro jest w Polsce pisark niemal zupenie nieznan. Mistrzyni jednego gatunku — opowiadania — osigna w nim, mimo zastosowania bardzo prostych rodkw — efekt takiej gbi i zoonoci, e bez wahania mona j ustawi w rzdzie najwikszych mistrzw gatunku, obok Tostoja i Czechowa. Ten zestaw nazwisk nie jest ani przesadzony, ani przypadkowy. Psychologiczna dociekliwo, bezgraniczna empatia wobec bohaterw (tzw. zwykych ludzi), dyskretnie zarysowane, cho istotne to spoeczne, prostota jzyka i — przede wszystkim — wiara w obiektywny, uniwersalny wymiar literatury, mimo osadzenia historii w konkretnym pejzau geograficzno kulturowym, przywodz na myl mistrzw rosyjskiej prozy, czynic Munro jednym z najciekawszych zjawisk wspczesnej literatury anglosaskiej. Najwaniejszy wniosek pyncy z lektury Munro jest nastpujcy — literatura realistyczna yje, a jej moliwoci wcale nie zostay wyczerpane.
» Czytaj cao
Zieliski Jan "Sowacki. SzatAnio"
Image Wojciech Tomasik

Jan Zieliski, "Sowacki. SzatAnio". Warszawa, W. A. B., 2009, s. 408 [wydanie II, poprawione i uzupenione]

Pojawienie si ksiki Jana Zieliskiego o yciu Juliusza Sowackiego zbiego si z obchodami dwustulecia urodzin poety. Wielu wydaje si, e formua "ycie i twrczo" (a tym bardziej — samo ycie) brzmi dzi anachronicznie i jeli da si jeszcze usprawiedliwi, to tylko na obszarze pimiennictwa popularyzatorskiego, ktremu bezpiecznego azylu udzielaj szkolne podrczniki, leksykony, literackie sowniki i podobne publikacje adresowane do najszerszego krgu niefachowcw. Zieliski ma na uwadze te wychowawcze cele, nie wstydzi si przyzna, e kieruje swj tom do maturzystw, myliby si jednak ten, kto — zapominajc o retoryce wstpu — wziby dosownie autorskie zapewnienie, i stawk w grze jest jedynie zaciekawienie (zadziwienie) modego odbiorcy, osignicie atrakcyjnoci, "ktrej nie maj szkolne opowieci o wielkim poecie".
» Czytaj cao
Start Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nastpna Ostatnia

Wyniki 41 - 50 z 91

 

 

login

haso

Zapamitaj mnie
Zapomniae hasa?
Nie masz konta? Za je

 
 
Zapisz si na newsletter ZL: