Barańczak Stanisław

Otrzymane wyróżnienia i nagrody (wybór): IV nagroda w olimpiadzie literackiej pt. "Mój bohater literacki" zorganizowanej przez "Życie Literackie" (1964); nagroda Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji w Łodzi (za tom pt. Jednym tchem; 1971); Nagroda Fundacji im. Kocielskich (Genewa, 1972); nagroda im. Andrzeja Bursy (1972); nagroda "Pióra" za krytykę literack± (przyznawana przez Klub Studencki Wybrzeża "Żak": 1972, 1973, 1980, 1981); nagroda "Kultury" paryskiej (za tom pt. Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-1976; 1977); Nagroda "Wiadomoci" im. D. Wandycza za najwybitniejsz± ksi±żkę pisarza polskiego wydan± na emigracji (za tom pt. Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-1976; 1977); nagroda Fundacji A. Jurzykowskiego (Nowy Jork 1980); nagroda pisma "Arka" (Kraków 1988); nagroda Terence Des Pres Poetry Prize (USA, 1989); nagroda Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i ZAiKS-u za przekłady (1989); nagroda miesięcznika "Literatura na ¦wiecie" (za przekłady George’a Herberta, Josifa Brodskiego i Tomasa Venclovy; Warszawa 1990); Nagroda Artystyczna m. Poznania (za całokształt twórczoci; 1991); dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla kultury polskiej w wiecie (1993); Nagroda Wielka Fundacji Kultury za 1996 (wespół z Jerzym Grotowskim i Zbigniewem Herbertem; 1997); Nagroda im. Jana Parandowskiego (1997); Nagroda NIKE (za tom pt.: Chirurgiczna precyzja. Elegie i piosenki z lat 1995-1997, 1999); Nagroda Found in Translation Award (wraz z Clare Cavanagh za za przekład tomu Tutaj (Here) Wisławy Szymborskiej 2011); Nagroda Wielka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012)

Członek Zwi±zku Literatów Polskich (1971-1983), Polskiego PEN Clubu (od 1977), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989 był m.in. członkiem Zarz±du Głównego). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006) a także po¶miertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2015) i Złot± Glori± Artis (2015).

Doktoraty honoris causa: Curry College (Milton, Massachusetts, USA 1982), Uniwersytet ¦l±ski (Katowice 1995), Uniwersytet Jagielloński (Kraków 2006). 

 

 
 

Wszelkie Prawa zastrzeżone Zeszyty Literackie 2005-2007 Kopiowanie, wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione
projekt Piotr Ciupiński