Barańczak Stanisław


TWÓRCZO¦Ć:

Korekta twarzy (poezje; Wydawnictwo Poznańskie 1968)

Jednym tchem (poezje; suplement do pisma "Orientacja"; Zrzeszenie Studentów Polskich 1970)

Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat sze¶ćdziesi±tych (szkice literackie; Ossolineum 1971)

Dziennik poranny. Wiersze 1967-1971 (Wydawnictwo Poznańskie 1972, 1981; II obieg wydawniczy: Wydawnictwo "Po prostu" 1986)

Ironia i harmonia. Szkice o najnowszej literaturze polskiej (szkice literackie; Czytelnik 1973)

Język poetycki Mirona Białoszewskiego (szkic krytycznoliteracki; Ossolineum 1974)

Sztuczne oddychanie (poezje; maszynopis powielany 1974; Aneks 1978 - z ilustracjami Jana Lebensteina; II obieg wydawniczy: Krakowska Oficyna Studentów 1980)

Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-1976 (Instytut Literacki 1977, seria "Bez cenzury"; II obieg wydawniczy: NOWa 1978, Krakowska Oficyna Studentów 1981, Wydawnictwo ABC 1981, AUT’82 1982)

Etyka i poetyka. Szkice 1970-1978 (szkice literackie; Instytut Literacki 1979; II obieg wydawniczy: Wydawnictwo ABC 1981)

The summa of Czeslaw Milosz (transl. by S. P. Van Tress; Stockholm 1980)

Knebel i słowo (O literaturze krajowej w latach siedemdziesi±tych) (szkice literackie; II obieg wydawniczy: NOWa 1980)

Nie podlegać nicoci i inne szkice (szkice literackie; II obieg wydawniczy: Krakowska Oficyna Studentów 1980)

Ksi±żki najgorsze (1975-1980) (recenzje krytycznoliterackie; II obieg wydawniczy: Krakowska Oficyna Studentów 1981; Wydanie oficjalne, zmienione pt.: Ksi±żki najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich, Wydawnictwo a5 1990, ISBN 83-9-00036-0-0)

Tryptyk z betonu, zmęczenia i niegu (poezje; II obieg wydawniczy: Krakowska Oficyna Studentów 1980; Instytut Literacki 1981)

Wiersze prawie zebrane (II obieg wydawniczy: NOWa 1981)

"Bo tylko ten wiat bólu…" (poezje; II obieg wydawniczy: Niezależne Wydawnictwo 1982)

Samobójstwo sandaueryzmu (szkic; II obieg wydawniczy: Wydawnictwo Promienici 1984, Melina Wydawnicza 1985; pierwodruk: "Kultura", Paryż, nr 10 i 11 / paĽdziernik i listopad 1982)

Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze literackiej (szkice literackie; Libella 1983; II obieg wydawniczy: [b.m.w.] 1983)

Przywracanie pocz±tku (poemat; II obieg wydawniczy: [b.m.w.] 1983; [b.w.] Poznań 1983; Nakładem "Głosu SKOS-ów" 1983; Oficyna Wydawnicza Syzyf 1983; Wydawnictwo CDN 1983; Niezależne Wydawnictwo im. Gnębona Puczymordy 1983; pierwodruk: "Zeszyty Literackie" 1983 nr 1)

 

 

 
 

Wszelkie Prawa zastrzeżone Zeszyty Literackie 2005-2007 Kopiowanie, wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione
projekt Piotr Ciupiński