Barańczak Stanisław

Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta (szkice literackie; Polonia 1984, ISBN 0902352326; II obieg wydawniczy: Oficyna Literacka 1985; Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1994, ISBN 83-70-9101-3-0; Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2001, ISBN 83-011354-7-6, seria: "Prace krytyczne Stanisława Barańczaka", t. 1; wydanie w j. angielskim: A Fugitive from Utopia. The poetry of Zbigniew Herbert, Harvard University Press 1987, ISBN 0674326857)

Atlantyda i inne wiersze z lat 1981-1985 (Puls 1986, ISBN 0907587305; II obieg wydawniczy: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt 1987)

Przed i po. Szkice o poezji krajowej lat siedemdziesi±tych i osiemdziesi±tych (Aneks 1988, ISBN 0906601479)

Widokówka z tego wiata i inne rymy z lat 1986-1988 (poezje; Zeszyty Literackie 1988, ISBN 2-906253-02-2; II obieg wydawniczy: Oficyna Literacka 1989, X 1989, Wydawnictwo A-S 1989, Els 1989, [b.w.] 1989)

Breathing under water and other East European essays (Harvard University Press 1990, 1992, ISBN 0674081250)

Poezje wybrane (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1990, ISBN 83-20-5437-9-7)

159 wierszy (1968-1988) (Znak 1990, dodruk 1991, ISBN 83-70-0604-6-3;)

Tablica z Macondo. Osiemnacie prób wytłumaczenia po co i dlaczego się pisze (eseje; Aneks 1990, ISBN 0 906601 71 1)

Zwierzęca zajadło¶ć. Z zapisków zniechęconego zoologa (humoreski; Wydawnictwo a5 1991, ISBN 83-900036-4-3)

Biografioły. Poczet 56 jednostek sławnych, sławetnych i osławionych oraz Appendix umożliwiaj±cy człowiekowi kulturalnemu zrozumienie i zapamiętanie o co chodzi w 7 podstawowych utworach W. Szekspira (wiersze satyryczne; Wydawnictwo a5 1991)

Zaufać nieufnoci. Osiem rozmów o sensie poezji 1990-1992 (Wydawnictwo m 1993, ISBN 83-85541-03-9)

Zupełne zezwierzęcenie. Zeszyt znacznie zgryĽliwszych, zakasuj±cych złoliwoci± znany zbiorek "Zwierzęca zajadło¶ć" zapisków zniechęconego zoologa (humoreski; Wydawnictwo a5 1993, ISBN 83-900036-9-4)

Podróż zimowa. Wiersze do muzyki Franza Schuberta (Wydawnictwo a5 1994, ISBN 83-85-5681-1-5; 1997, ISBN 83-85-5683-2-8)

Bóg, tr±ba i ojczyzna. Słoń a sprawa polska oczami poetów od Reja do Rymkiewicza (Znak 1995, ISBN 83-7005-576-7)

Pegaz zdębiał. Poezja nonsensu a życie codzienne. Wprowadzenie w prywatn± teorię gatunków (szkice literackie; Puls 1995, ISBN 1 85917 045 5)

Pomylane przepacie. Osiem interpretacji (szkice literackie; Uniwersytet ¦l±ski 1995, ISBN 83-22606117; Prace naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach nr 1488)

Żegnam cię, nosorożcze. Kompletne bestiarium zniechęconego zoologa od ameby do Ľrebięcia z uwzględnieniem zwierz±t rzadko spotykanych a nawet w ogóle nie spotykanych (humoreski; ¦wiat Ksi±żki 1995, ISBN 83-712986-1-7)

Poezja i duch uogólnienia. Wybór esejów 1970-1995 (Znak 1996, ISBN 83-7006-541-4)

Wybór wierszy i przekładów (Państwowy Instytut Wydawniczy 1997, ISBN 83-06-0259-7-0) 

 

 
 

Wszelkie Prawa zastrzeżone Zeszyty Literackie 2005-2007 Kopiowanie, wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione
projekt Piotr Ciupiński