Barańczak Stanisław

Robert Lowell, Poezje (wespół z innymi tłumaczami; Wydawnictwo Literackie 1986, ISBN 83-080146-7-4)

Tomas Venclova, Siedem wierszy (II obieg wydawniczy: Wydawnictwo S 1986; pierwodruk: “Zeszyty Literackie” 9/1985)

Michał Heller, Historia ZSRR: rz±dy utopii [t. II] (przekład wierszy zamieszczonych w tomie; pozostały przekład: Andrzej Mietkowski; II obieg wydawniczy: Warszawskie Wydawnictwo Historyczne 1987)

William Butler Yeats, Poezje wybrane (wespół z innymi tłumaczami; Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, ISBN 83-060157-5-4)

Josif Brodski, 82 wiersze i poematy (wybór, opracowanie, przekład czę¶ci II; Zeszyty Literackie 1988; Znak 1989, ISBN 83-700604-5-4)

George Herbert, Wiersze wybrane (wybór, przekład i posłowie; Znak 1989, ISBN 83-83-700674-6-8)

Natalia Gorbaniewska, Drewniany anioł: wiersze (współtłumaczenie; Oficyna Literacka 1990, ISBN 83-851580-4-9)

William Shakespeare, Hamlet, ksi±żę Danii (rysunki: Andrzej Wajda; W drodze 1990, ISBN 83-703305-6-8; W drodze 1994, ISBN 83-703307-5-4, ISBN 83-703306-7-3; Znak 1997, ISBN 83-7006-603-8; 2002, ISBN 83-700691-5-0)

Emily Dickinson, 100 wierszy (Wydawnictwo Arka 1990, 1993, ISBN 83-851230-0-8; seria: "Biblioteczka poetów języka angielskiego")

James Merrill, Wybór poezji (Zeszyty Literackie 1990)

William Shakespeare, Romeo i Julia (W drodze 1990, ISBN 83-703312-0-3; 1992, ISBN 83-703312-9-7, ISBN 83-703313-7-8; Znak 1998, ISBN 83-7006-606-2; 2002, ISBN 83-240004-9-6)

Philip Larkin, 44 wiersze (wybór, przekład, wstęp, opracowanie; Arka 1991, ISBN 83-851236-4-4; seria: “Biblioteczka poetów języka angielskiego”)

William Shakespeare, Burza. Zimowa opowie¶ć (W drodze 1991, ISBN 83-703304-1-X, ISBN 83-703304-9-5; wydanie osobne: Burza, Znak 1999, ISBN 83-7006-810-3)

William Shakespeare, Król Lear (W drodze 1991, ISBN 83-703316-0-2, ISBN 83-703300-1-0; dodruk 1992, ISBN 83-703316-0-2, ISBN 83-703300-1-0; Znak 1997, ISBN 83-7006-461-2)

Wystan Hugh Auden, Tym czasom. Oratorium na Boże Narodzenie ("Dialog" 1992 nr 16)

William Shakespeare, Sen nocy letniej. Kupiec wenecki (W drodze 1992, ISBN 83-703310-5-X, ISBN 83-703311-3-0; wydanie osobne: Sen nocy letniej, Znak 2000, ISBN 83-7006-759-X, 2002 [dodruk], ISBN 83-83-240016-1-1; wydanie osobne: Kupiec wenecki, Znak 2004, ISBN 83-240-0469-6)

Robert Frost, 55 wierszy (wybór, przekład, wstęp, opracowanie; Arka 1992, ISBN 83-851238-8-1; seria: "Biblioteczka poetów języka angielskiego")

Robert Herrick, 77 wierszy (wybór, przekład, wstęp, opracowanie; Arka 1992, ISBN 83-851239-6-2; seria: "Biblioteczka poetów języka angielskiego")

Gerard Manley Hopkins, 33 wiersze (wybór, przekład, wstęp, opracowanie; Arka 1992, ISBN 83-851230-1-6; seria: "Biblioteczka poetów języka angielskiego")

"Miło¶ć jest wszystkim, co istnieje". 300 najsławniejszych angielskich i amerykańskich wierszy miłosnych. Antologia (Wydawnictwo a5 1992, ISBN 83-855680-1-8; Wydawnictwo a5 i Wydawnictwo CiS 1997, ISBN 83-855682-9-8, ISBN 83-854582-2-0)

Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z doł±czeniem małej antologii przekładów (Wydawnictwo a5 1992, ISBN 83-855680-0-X; wydanie 3, zmienione i poszerzone: a5 2004, ISBN 83-855686-4-6)

William Shakespeare, Makbet (W drodze 1992, ISBN 83-70330029, ISBN 83-703319-3-9; Znak 1998, ISBN 83-7006-808-1; 2002, ISBN 83-240015-9-X)

William Shakespeare, Poskromienie złonicy. Dwaj panowie z Werony (W drodze 1992, ISBN 83-703301-0-X, ISBN 83-703301-8-5; wydanie osobne: Poskromienie złonicy, Znak 2007, ISBN 978-83-240-0832-2)

Charles Simic, Madonny z dorysowan± szpicbródk± oraz inne wiersze, prozy poetyckie, eseje (Wydawnictwo a5, 1992, ISBN 83-900036-7-8)

"Z Tob±, więc ze wszystkimi". 222 arcydzieła angielskiej i amerykańskiej poezji religijnej (wybór, przekład i opracowanie; Znak 1992, ISBN 83-700615-1-6) 

 

 
 

Wszelkie Prawa zastrzeżone Zeszyty Literackie 2005-2007 Kopiowanie, wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione
projekt Piotr Ciupiński