Bara˝czak Stanis│aw

(pseud.: Barbara Stawiczak; Feliks Trzymao i Szczŕsny Dzierankiewicz; Hieronim Bryka; J.H.; Jan Hammel; Pawe Ustrzykowski; S.B.; Sabina Trwacza˝ska; Tomasz Niewierny; ur. 13 listopada 1946 w Poznaniu, zm. 26 XII 2014 w Newtonville pod Bostonem), poeta, krytyk literacki, historyk literatury, tumacz literatury piŕknej.

Publikacje w Zeszytach Literackich »

Syn Jana Bara˝czaka i Zofii Konopi˝skiej, brat Magorzaty Musierowicz (ur. 1945), pisarki dla modziey. Uko˝czy Liceum Ogˇlnoksztacce im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, nastŕpnie polonistykŕ na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1964-1968 by czonkiem pozna˝skiej grupy poetyckiej "Prˇby". W latach 1965-1975 wspˇpracownik pisma literackiego "Nurt" (tu m.in. jego debiut krytycznoliteracki, 1964. W latach 1967-1973 by kierownikiem dziau literackiego pisma). Publikowa w tym czasie rˇwnie w innych czasopismach literackich: "Orientacja" (1967-1971), "Odra" (debiut poetycki, 1964; wspˇpraca w latach 1967-1975), "TwˇrczoŠ" (1968-1976). Od 1964 do 1969 by kierownikiem literackim Teatru Ësmego Dnia. W 1968 oeni siŕ z Ann Bryk. Od 1969 by asystentem w Zakadzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UAM. W 1973 obroni doktorat na podstawie pracy pt.: "Jŕzyk poetycki Mirona Biaoszewskiego" (promotor: prof. Jerzy Ziomek) i pracowa nadal na UAM jako adiunkt. W latach 1972-1976 by zwizany z krakowskim dwutygodnikiem "Student", gdzie publikowa recenzje, wiersze i przekady literackie. W latach 1975-1976 publikowa pod pseudonimem "Feliks Trzymao i Szczŕsny Dzierankiewicz" felietony pt. Ksi▒┐ki najgorsze, poÂwiŕcone grafomanii na oficjalnym rynku ksiŕgarskim. W grudniu 1975 by sygnatariuszem "Memoriau 59", wyraajcego sprzeciw wobec planowanych zmian w Konstytucji PRL. W 1976 by jednym z zaoycieli Komitetu Obrony Robotnikˇw. Od 1977 objŕty zakazem druku, zwolniony z pracy na Uniwersytecie. Wspˇpracowa z pismami opozycji demokratycznej, wydawanych w II obiegu wydawniczym: "Zapisem" (take wspˇzaoyciel i czonek redakcji), "Krytyk" (czonek redakcji) i "Biuletynem Informacyjnym". W tym czasie ogasza teksty jako Hieronim Bryka ("Teksty" 1980), Barbara Stawiczak ("Tygodnik Powszechny" 1978-1980, "Znak" 1979), Sabina Trwacza˝ska ("Tygodnik Powszechny" 1978, 1980, "Zwierciado" 1978-1979, "Literatura na Žwiecie" 1980), Pawe Ustrzykowski ("Teksty” 1978-1979; “Nurt” 1979), Po wydarzeniach Sierpnia 1980 na Wybrzeu przywrˇcony do pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W grudniu 1980 przebywa w Sztokholmie na zaproszenie Czesawa Miosza, podczas uroczystoÂci wrŕczenia Literackiej Nagrody Nobla. W marcu 1981 wyjecha na stae do Stanˇw Zjednoczonych, gdzie obj▒│ katedrŕ jŕzyka i literatury polskiej im. Alfreda Jurzykowskiego na Harvard University. Pozostajc za granic publikowa nadal wiersze i przekady, m.in. w "Tygodniku Powszechnym", "Aneksie", paryskiej "Kulturze", wspˇpracowa m.in. z "The New Criterion", "The New York Times Book Review", "The New Republic", "Partisan Review", "Salmagundi". Od 1983 wchodzi w skad redakcji "Zeszytˇw Literackich". W latach 1987-1990 by redaktorem naczelnym nowojorskiego kwartalnika "The Polish Review". W 1987 by stypendyst American Council for Learned Societes, W 1989 – Guggenheim Foundation. Po 1990 publikowa teksty min. w "Gazecie Wyborczej" (m.in. c.d. cyklu Ksi▒┐ki najgorsze, 1993; Purnonsensy Bara˝czaka, 2004). Mieszka│ w Newtonville w stanie Massachusetts (USA). 

 

 
 

Wszelkie Prawa zastrze┐one Zeszyty Literackie 2005-2007 Kopiowanie, wykorzystywanie materia│ˇw bez zgody redakcji zabronione
projekt Piotr Ciupi˝ski