Adam Zagajewski

(pseud.: A.Z.; Antoni Kamiski; ur. 21 czerwca 1945 we Lwowie), poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista. Syn Tadeusza Zagajewskiego (ur. 1912), inyniera, i Ludwiki Turskiej. W wyniku repatriacji w 1945 przyjecha z rodzin do Gliwic. Od 1959 uczy si w Liceum Oglnoksztaccym im. A. Struga, w 1963 zda matur. Nastpnie studiowa psychologi i filozofi na Uniwersytecie Jagielloskim w Krakowie.

Publikacje w Zeszytach Literackich »

Debiutowa w 1967 wierszem pt. Muzyka na amach "ycia Literackiego" (publikacje do 1971). W 1968 uzyska magisterium w zakresie psychologii. Do 1975 pracowa jako asystent w Instytucie Nauk Spoecznych Akademii Grniczo-Hutniczej w Krakowie. Kontynuowa twrczo literack. W 1968 by wsptwrc, a nastpnie do 1975 czonkiem Grupy Poetyckiej „Teraz”, dziaajcej przy klubie studenckim „Pod Jaszczurami” i zwizanej z czasopismem "Student", (publikacje do 1975, rwnie jako Antoni Kamiski, w latach 1975-1976 wchodzi te w skad redakcji). By wspautorem (z Julianem Kornhauserem) programu ideowo-artystycznego formacji poetyckiej "Nowa Fala" (opublikowana wsplnie ksika pt. wiat nie przedstawiony). Od 1968 r. w zarzdzie, a w 1970-1971 take przewodniczcy Koa Modych Oddziau Krakowskiego Zwizku Literatw Polskich. Wiersze i recenzje ogasza m.in. w "Odrze" (1969-76, z przerwami; w 1975 czonek zespou redakcyjnego), "Twrczoci" (1969, 1971-73). W 1970 otrzyma tytu magistra w zakresie filozofii. W latach 1973-1983 nalea do Zwizku Literatw Polskich. W poowie lat 70. dziaa w opozycji demokratycznej w Polsce, by m.in. sygnatariuszem "Memoriau 59" (grudzie 1975 r.), wyraajcego protest przeciw projektowanym zmianom w Konstytucji PRL, w wynku czego zosta objty zakazem druku. Uczestniczy w okresie od 1976 do 1977 w tworzeniu niezalenego pisma literacko-spoecznego "Zapis" (czonek redakcji, publikacje do 1980 r.). W 1976 rozpocz wspprac z "Tygodnikiem Powszechnym", a w latach 1977-1979 z miesicznikiem "Znak". W 1978 by wspzaoycielem i wykadowc niezalenego Towarzystwa Kursw Naukowych. Od 1979 r. czonek Polskiego PEN Clubu (m.in. w skadzie zarzdu). Od marca 1979 do wrzenia 1981 przebywa na stypendium literackim Deutscher Akademischer Austausch - Dienst (DAAD) w Berlinie Zachodnim (z przerw trzymiesiczn w 1981 na pobyt w Stanach Zjednoczonych).


 

 

 
 

Wszelkie Prawa zastrzeone Zeszyty Literackie 2005-2007 Kopiowanie, wykorzystywanie materiaw bez zgody redakcji zabronione
projekt Piotr Ciupiski