Wojciech Karpi˝ski

(pseud.: fd; Franciszek Dinheim; Jacek Salski; Kazimierz Opali˝ski; Polikarp Wojciechowski; wk; Zenon Mielnicki i in.; ur. 11 maja 1943 r. w Warszawie), eseista, historyk literatury, publicysta.

Publikacje w Zeszytach Literackich »

Strona autora www.wojciechkarpinski.com »

Syn Zbigniewa Karpi˝skiego, architekta, i Stanisawy Zatwarnickiej, inyniera ogrodnika. Brat socjologa Jakuba Karpi˝skiego (1940-2003) oraz historyka i publicysty Marka Karpi˝skiego (ur. 1948). Ucze˝ Liceum Ogˇlnoksztaccego im. T. Reytana w Warszawie. Studiowa filologiŕ roma˝sk na Uniwersytecie Warszawskim (magisterium w 1966). Debiutowa w 1964 r. szkicem pt. „Redukcja i konstrukcja w systemie moralnym Franšois de la Rochefoucauld” ("Kwartalnik Neofilologiczny" nr l/1964). W latach 1965-1968 studiowa ponadto na Wydziale Filozofii UW. W 1967 podj▒│ studia doktoranckie na Wydziale Filologii Obcej UW, prowadzc jednoczeÂnie zajŕcia dydaktyczne z literatury francuskiej. Doktorat uzyska w 1970 r. (Praca doktorska pt.: „Ewolucja bohatera w teatrze Racine’a. Od "Andromachy" do "Fedry"" - promotor: prof. Mieczysaw Brahmer). Od 1971 do 1973 by sekretarzem Komitetu Neofilologicznego PAN. W latach 1972-1979 opracowywa dla "Pamiŕtnika Literackiego" dzia pt. "Literatura francuska". W 1974 zosta czonkiem redakcji miesiŕcznika "TwˇrczoŠ", gdzie publikowa artykuy i recenzje literackie (take pod pseud. Polikarp Wojciechowski) i prowadzi stay przegld zawartoÂci czasopism pt. "Stany Zjednoczone" i "Francja" (1979-1981). W 1975 nalea do sygnatariuszy "Memoriau 59", wyraajcego protest przeciw projektowanym zmianom w Konstytucji PRL. W latach 1979-1981 by czonkiem redakcji miesiŕcznika "Res Publica". W czasie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przebywa w USA i zdecydowa siŕ pozostaŠ za granic. W semestrze wiosennym 1982 prowadzi wykady na wydziale nauk politycznych Yale University w New Haven w USA. Od sierpnia 1982 zamieszka w Paryu, gdzie zosta pracownikiem naukowym Centre National de la Recherche Scientifique. Czonek redakcji "Zeszytˇw Literackich". Od 1982 nalea do Komitetu Wykonawczego Funduszu Pomocy Niezalenej Literaturze i Kulturze Polskiej. W 1990 prowadzi wykady o polskiej literaturze emigracyjnej na University of Texas w Austin w USA. W roku akademickim 1994-1995 prowadzi seminarium Literatura a wygnanie na NYU w Nowym Jorku.


 

 

 
 

Wszelkie Prawa zastrze┐one Zeszyty Literackie 2005-2007 Kopiowanie, wykorzystywanie materia│ˇw bez zgody redakcji zabronione
projekt Piotr Ciupi˝ski