Ewa Bie˝kowska

(ur. 13 wrzeÂnia 1943 r. w Warszawie), eseistka, historyk literatury, prozaik, tumaczka literatury piŕknej. Cˇrka Wadysawa Bie˝kowskiego (1906-1991), dziaacza politycznego, socjologa i publicysty oraz Flory Bie˝kowskiej z d. Trynkus (1909-1990), powieÂciopisarki, poetki i dramatopisarki.

Publikacje w Zeszytach Literackich »

Studiowaa filologiŕ roma˝sk i filozofiŕ na Uniwersytecie Warszawskim. W 1970 r. obronia doktorat a w 1981 r. habilitacjŕ (w Instytucie Bada˝ Literackich PAN). W latach 1975-1980 prowadzia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wykady z literatury francuskiej i teorii kultury, od listopada 1981 r. za granic, wykadaa na uczelniach w Niemczech Zachodnich i Francji. Obecnie wykadowca Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszy˝skiego w Warszawie. Laureatka Nagrody Fundacji KoÂcielskich (Genewa 1977), odznaczona Br▒zowym Medalem Zas│u┐ony Kulturze "Gloria Artis" (2012)

Czonek redakcji „Zeszytˇw Literackich”. Publikowaa na amach „Gazety Wyborczej”, „Przegl▒du Politycznego”, „Tekstˇw”, „TwˇrczoÂci”, „Tygodnika Powszechnego”, „Wiŕzi”, „Znaku”.

Mieszka w Wersalu.


 

 

 
 

Wszelkie Prawa zastrze┐one Zeszyty Literackie 2005-2007 Kopiowanie, wykorzystywanie materia│ˇw bez zgody redakcji zabronione
projekt Piotr Ciupi˝ski