Tomas Venclova

(ur. 11 wrzenia 1937 r. w Kajpedzie), litewski poeta, eseista, publicysta, badacz i tumacz literatury piknej.

Publikacje w Zeszytach Literackich »

Syn pisarza litewskiego Antanasa Venclovy (1906-1971). W czasie II wojny wiatowej przebywa z rodzin w Kownie. Od modoci zwizany z litewsk i rosyjsk opozycj antykomunistyczn. Absolwent Uniwersytetu Wileskiego (studia w latach 1954-1960). Mieszka pniej okresowo w Moskwie i Leningradzie, w tym czasie pozna Ann Achmatow, Borysa Pasternaka i Josifa Brodskiego. W latach 1966-1971 studiowa semiotyk i literatur rosyjsk na Uniwersytecie w Tartu. W latach 70. dziaa w litewskim ruchu obrony praw czowieka, wsppracujc m.in. z "Kronik Kocioa Katolickiego na Litwie". Do 1977 r. mieszka w Wilnie, nastpnie, zagroony represjami, wyemigrowa do USA, za co zosta pozbawiony obywatelstwa przez wadze ZSRR. Wykada pocztkowo, jako profesor wizytujcy, na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W 1980 r. rozpocz na Uniwersytecie Yale wykady z literatury rosyjskiej i literatur sowiaskich. W 1985 r. uzyska tam stopie doktora, a od 1993 r. jest profesorem jzykw sowiaskich i literatury.

Po zamieszkaniu w Ameryce przyjani si z Czesawem Mioszem i poznanym ju wczeniej Josifem Brodskim. Zwizany z polsk kultur i literatur, jest m.in. od 1983 r. czonkiem zespou redakcyjnego "Zeszytw Literackich". Tumaczy polsk poezj na jzyk litewski (m.in. Cypriana Kamila Norwida, Czesawa Miosza, Zbigniewa Herberta, Wisaw Szymborsk), jest te autorem monografii Aleksandra Wata.

W 2002 r. ukazaa si biografia Venclovy, autorstwa Donaty Mitaitė pt.: Tomas Venclova: biografijos ir kūrybos enklai (Wilno: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

Otrzymane nagrody i wyrnienia: Midzynarodowa Nagroda m. Vilenica w Sowenii (1990), Order Giedymina (1999), Litewska Nagroda Pastwowa (2001). Laureat tytuu "Czowiek Pogranicza" (2001), Litewska Gwiazda Dyplomacji (2012), Litewski Order Ministra Kultury „Nie swoje wiato i wierz” (2012), Zoty Medal Zasuony Kulturze "Gloria Artis" (2012); Midzynarodowa Nagroda Literacka im. Petrarki (2014)

Doktor honoris causa UMCS (1991), Uniwersytetu Jagielloskiego (2000) oraz Uniwersytetu Mikoaja Kopernika (2005).

Mieszka w New Haven (Connecticut, USA), a czasowo rwnie w Wilnie i Krakowie. 

 

 
 

Wszelkie Prawa zastrzeone Zeszyty Literackie 2005-2007 Kopiowanie, wykorzystywanie materiaw bez zgody redakcji zabronione
projekt Piotr Ciupiski