KONSTANTY A. JELEŃSKI, Chwile oderwane

 
 

Fotografie i ilustracje z książki Konstantego A. Jeleńskiego „Chwile oderwane” (słowo / obraz terytoria) w opracowaniu Piotra Kłoczowskiego.