MIĘDZYNARODOWA NAGRODA LITERACKA IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 2019


Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta
Fundacja im. Zbigniewa Herberta przyznaje Nagrodę corocznie od 2013 roku, przypominając w ten sposób o wartościach najbliższych autorowi Pana Cogito. Celem Nagrody jest równocześnie podkreślenie wkładu literatury polskiej XX wieku – w szczególności poezji – w rozwój literatury światowej. Nagroda przyznawana poetom za całokształt twórczości, za ich wybitne osiągnięcia intelektualne i artystyczne, jest jedynym tego typu wyróżnieniem w Polsce o rzeczywiście światowym zasięgu. Laureatów wybiera międzynarodowe jury, w skład którego wchodzą uznani pisarze, poeci, krytycy literaccy i wydawcy. Dotychczasowi laureaci Nagrody to: W. S. Merwin (2013), Charles Simic (2014), Ryszard Krynicki (2015), Lars Gustafsson (2016), Breyten Breytenbach (2017), Nuala Ni Dhomhnaill (2018), Agi Miszol (2019).

Fundacja im. Zbigniewa Herberta została założona w 2010 roku przez Katarzynę Herbert, wdowę po Poecie. Misją Fundacji jest ochrona i upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, będącej częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa literatury i kultury.

Jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta 2019
Jurij Andruchowycz, Edward Hirsch, Michael Krüger, Mercedes Monmany, Tomasz Różycki, Andrzej Franaszek – sekretarz jury.

OLA BERŁOŻECKA


Zobacz także
TOMASZ RÓŻYCKI, Laudacja dla Agi Miszol
AGI MISZOL, Wiersze