ADAM BODNAR

ADAM BODNAR ur. 1977. Prawnik i nauczyciel akademicki; doktor habilitowany nauk prawnych oraz działacz na rzecz praw człowieka. W latach 2010-2015 pełnił funkcję wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich. W 2018 uhonorowany Nagrodą Rafto za obronę praw mniejszości i niezależności sądów w Polsce.