ADAM ZAGAJEWSKI
Wiersz

Adam Zagajewski, fot. Antonio Moreno


ADAM ZAGAJEWSKI
W księgarni

Po przeczytaniu tomu,
w którym Wacław Hryniewicz
mówi o rzeczach najważniejszych
zapragnąłem wrócić do Nowego Testamentu,
ale nie potrafiłem go znaleźć
w mojej nieuporządkowanej bibliotece.

W księgarni rozejrzałem się uważnie,
sprawdziłem, czy nikt mnie
nie słyszy i zapytałem
o Nowy Testament. Sprzedawca
(T-shirt z napisem „Mrówki zwyciężą”)
wyruszył na poszukiwanie,
wkrótce jednak powiedział, sorry,

niestety, wygląda na to,
że chwilowo zabrakło nam
Nowego Testamentu.
Nie wiem, co znaczy chwilowo,
jak długo może trwać ta chwila.
Jakie mogą być skutki
tej nieobecności.

ADAM ZAGAJEWSKI, ur. 1945 we Lwowie. Poeta, prozaik, eseista. Przedstawiciel pokolenia Nowej Fali. Autor kilkunastu tomów poezji i szkiców. W 2004 otrzymał Neustadt International Prize for Literature. Odznaczony m.in. Orderem Legii Honorowej, 2016 i Literacką Nagrodą Księżniczki Asturii, 2017. Ostatnio wydał zbiór szkiców Substancja nieuporządkowana (Znak, 2019) i tom wierszy Prawdziwe życie (a5, 2019).