ALEKSANDER EDELMAN

ALEKSANDER EDELMAN ur. w Łodzi, od 1973 w Paryżu. Biofizyk, Directeur de Recherche w CNRS. Dyrektor laboratorium INSERM w Paryżu. Reżyser filmów krótkometrażowych. W 2015 jego film Nobody insight został nagrodzony na Blowup Film Festival w Chicago. Udostępnił do druku i opatrzył przedmową Nieznane zapiski o getcie warszawskim Marka Edelmana (Zeszyty Literackie / Instytut Studiów Politycznych PAN).