ANDRZEJ STANISŁAW KOWALCZYK

ANDRZEJ STANISŁAW KOWALCZYK historyk literatury, edytor i eseista. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, kieruje Działem Rękopisów Muzeum Literatury w Warszawie. Autor biografii Stempowskiego, Giedroycia i Mieroszewskiego, ostatnio wznowił biografię Borysa Sawinkowa (Więź, edycja poszerzona).