ANN KJELLBERG

ANN KJELLBERG, redaktorka czasopism literackich „Little Star” i „Book Post”, współpracowała z „The New York Review of Books”. Wieloletnia asystentka i prawna opiekunka literackiej spuścizny Josifa Brodskiego. W maju 2020 roku pod jej redakcją ukazał się wybór wierszy Brodskiego Selected Poems, 1968-1996.