ANTHONY HECHT

ANTHONY HECHT ur. 1923, zm. 2004. Poeta amerykański.