BARBARA ANDRUNIK

BARBARA ANDRUNIK absolwentka germanistyki i studiów dla tłumaczy na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 19992014 współpracowała z polskim przedstawicielstwem Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury „Pro Helvetia”. Ogłosiła przekład Annemarie Schwarzenbach Podróże przez Azję (Zeszyty Literackie, 2016).