BOGUSŁAW DEPTUŁA

BOGUSŁAW DEPTUŁA, ur. 1965 w Warszawie. Historyk i krytyk sztuki, kurator wystaw oraz marszand. Publikuje teksty o sztuce w: „Zeszytach Literackich”, „Res Publice Nowej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, „Newsweeku”, „Przekroju” oraz „Elle”.