BOHDAN PACZOWSKI

BOHDAN PACZOWSKI ur. 1930, zm. 2017. Architekt, fotograf, eseista. Opublikował m.in. dwa tomy szkiców Zobaczyć i Ścieżki (słowo / obraz terytoria). W „ZL” 139 Wojciech Karpiński ogłosił fragmenty jego listów.