ELEASAR J. FEUERMAN

ELEASAR J. FEUERMAN ur. 1919 w Wiedniu, zm. 2011 w wieku 92 lat w Tel Awiwie. Ukończył studia medyczne we Lwowie, wojnę spędził w ZSRR, w 1957 wyemigrował do Izraela. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Tel-Awiwskiego, lekarz dermatolog, autor ok. 300 prac z tej dziedziny. Publikował wiersze w antologii Pieśń ujdzie cało, w „Nowych Widnokręgach”, „Kuźnicy” (jako JERZY POGORZELSKI). Jego wspomnienia ogłosiliśmy w „ZL” 28.