JERZY ANDRZEJEWSKI

JERZY ANDRZEJEWSKI ur. 1909, zm. 1983. Prozaik, krytyk, publicysta. Debiutował jako krytyk w 1927 w tygodniku „Wiadomości Literackie”. W 1932 w narodowym dzienniku „ABC” ukazało się jego pierwsze opowiadanie. W 1938 wydał powieść Ład serca, za którą otrzymał nagrodę czytelników „Wiadomości Literackich” oraz w 1939  Nagrodę Młodych. Po wybuchu wojny w Warszawie. Brał aktywny udział w konspiracyjnym życiu literackim. Pełnomocnik Delegatury Rządu RP do opieki nad literatami. Po wybuchu powstania warszawskiego wydostał się z miasta i dotarł do Zakopanego, po okupacji w Krakowie.