JUSTYNA GUZE

JUSTYNA GUZE historyk sztuki. Pracuje w Muzeum Narodowym w Warszawie. Stale pisze do „Zeszytów Literackich” od nr-u 78.