KATARZYNA ZECHENTER

KATARZYNA ZECHENTER urodziła się w Krakowie, ukończyła studia filologiczne na UJ. Zadebiutowała w „Tygodniu Powszechnym” wierszem, który się nie ukazał – zastąpiony adnotacją: ocenzurowano „zgodnie z ustawą o stanie wojennym”. Wyjechała na studia doktoranckie do USA, obecnie wykłada literaturę i kulturę na University College London, w Wyższej Szkole Studiów Slawistycznych (UCL SSEES). Ogłosiła monografię o T. Konwickim (History and Politics in Tadeusz Konwicki’s Fiction, 2007), Bilingual and Bicultural, London, New York 2017). Tworzy wiersze po polsku i po angielsku. Publikowała je m.in. w „Zeszytach Literackich” 35, 49, 59, 66, 143, „Kulturze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Przekroju” oraz w czasopismach amerykańskich i indyjskich. Jej pierwszy tomik, W cieniu drzewa ukazał się w Krakowie (Austeria, 2011); w druku kolejny Tam i tutaj.