Komunikat Biblioteki Narodowej
i Fundacji Zeszytów Literackich

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Sympatycy, Przyjaciele „Zeszytów Literackich”


Z żalem zawiadamiamy, że działalność Fundacji Zeszytów Literackich, wieloletniego wydawcy kwartalnika „Zeszyty Literackie”, dobiega końca. Wszystkie zeszyty (144 numery, a także 11 zeszytów specjalnych), które
w latach 1982-2018 ukazały się drukiem, najpierw w Paryżu, a następnie
w Warszawie, zostały zdigitalizowane przez Bibliotekę Narodową
i udostępnione w czytelniach bibliotecznej sieci academica.edu.pl

Obecnie, mimo starań podjętych przez twórców kwartalnika, nie ma możliwości umieszczenia cyfrowej wersji „Zeszytów Literackich”, tak, aby były one ogólnodostępne z poszanowaniem litery prawa. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych do czytelni, które przystąpiły do programu Academica – jest ich w Polsce ponad tysiąc.

Jednocześnie informujemy, że pełny zbiór drukowanych numerów kwartalnika oraz wszystkie książki ogłoszone przez wydawnictwo Zeszytów Literackich znajdują się na półkach Biblioteki Narodowej. Pragniemy zapewnić, że naszym wspólnym celem jest, aby cały dorobek wydawniczy Zeszytów Literackich był dostępny dla czytelników w sposób nieograniczony.


Redaktor Naczelna „Zeszytów Literackich”
Barbara Toruńczyk

Dyrektor Biblioteki Narodowej
dr Tomasz Makowski