KRZYSZTOF JUNG

KRZYSZTOF JUNG, ur. 1951, zm. 1998 w Warszawie. Malarz, performer, przyjaciel i współpracownik „Zeszytów Literackich”. Rysunki zamieścił w „ZL” 21, 40, 54, 63, 63, 64 i 67; projektował też okładki do tomu wierszy Tomasa Venclovy i szkiców Wojciecha Karpińskiego. Poświęciliśmy mu „ZL” 69. Jego pośmiertna retrospektywa odbyła się w 1999 roku w warszawskiej Królikarni (katalog: „Krzysztof Jung” pod red. Maryli Sitkowskiej), kolejna monograficzna wystawa odbyła się w Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie „Krzysztof Jung – przemiana” w roku 2016 (katalog wystawy „Krzysztof Jung – przemiana” pod red. Jakuba Zgierskiego i Katarzyny Urbańskiej), następnie w Paryżu w Bibliothèque Polonaise w 2017 r. „Krzysztof Jung: Peintures et dessins” (katalog pod red. Wojciecha Karpińskiego i Anny Czarnockiej), a roku 2019 w Berlinie w Schwules Museum „Krzysztof Jung 1951-1998. Zeichnungen” (kurator Wolfgang Theis; katalog wystawy „Krzysztof Jung. Der maenliche Akt/The Male Nude” z tekstami Wolfganga Theisa, Raimunda Wolferta, Doroty Krawczyk-Janisch pod redakcją Wojciecha Karpińskiego i Mikołaja Nowaka-Rogozińskiego, Schwules Museum, Berlin 2019).