LEOPOLD LEWIN

LEOPOLD LEWIN, ur. 1910, zm. 1995. Poeta oraz tłumacz poezji niemieckiej i rosyjskiej. Przytaczamy jego tłumaczenie wierszy z tomu: Hugo von Hofmannsthal, Liryka, wiersze i dramaty (PIW, Warszawa, 1984).