MACIEJ LIBICH

MACIEJ LIBICH ur. 1996. Student w Kolegium MISH UW. Publikował m.in. w „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Przeglądzie Filozoficzno‑Literackim”, „eleWatorze” i „Zeszytach Literackich”. Zajmuje się diarystyką XX wieku. Redaktor magazynu „Wizje”.