MAGDALENA CHABIERA

MAGDALENA CHABIERA ur. 1987. Absolwentka filologii polskiej UKSW, gdzie prowadzi zajęcia z literatury powszechnej. Publikowała m.in. w czasopismach: „Zeszyty Literackie”, „Colloquia Litteraria” i „Nowaja Polsza”. Opracowała tom esejów Jerzego Stempowskiego Po powodzi. Eseje i dzienniki podróży (Instytut Książki) oraz pism Jerzego Stempowskiego Niemcy. Teksty z lat 19231965 t. I i II (Wyd. Naukowe UKSW, 2018).