MAŁGORZATA ŁUKASIEWICZ

MAŁGORZATA ŁUKASIEWICZ tłumaczka m.in. Hessego, Hofmannsthala, Manna, Nietzschego, Sebalda, Walsera. Ostatnio ogłosiła tom esejów Pięć razy o przekładzie (Karakter-Instytut Kultury Miejskiej). Laureatka Nagrody „Zeszytów Literackich” im. Pawła Hertza dla tłumaczy oraz Nagrody im. Hermanna Hessego.