MARCIN KRÓL

MARCIN KRÓL ur. 1944. Filozof, historyk idei, profesor nauk humanistycznych, działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL.