MARCIN SABINIEWICZ
1991

Pamięci Wojciecha Karpińskiego


Znowu te przepełnione pociągi, które pamiętasz ­­–
Studenci, licealiści, kolejarze –
Zapach biedy, szarość, nieświadoma, że jest szarością.
Twoje książki z Paryża jak krzykliwe ptaki,
Teraz już dostępne dla każdego ­– wysoka żółta nuta
Wybrzmiewa w wyziębłych korytarzach
I zmienia je, niedostrzegalnie.

18 sierpnia 2020

MARCIN SABINIEWICZ

MARCIN SABINIEWICZ, ur. 1975. Poeta, tłumacz, krytyk literacki.

ryc. Krzysztof Jung Portret Wojciecha Karpińskiego. Publikujemy za zgodą właściciela.