MARIUSZ LUBYK

MARIUSZ LUBYK, ur. 1962. Tłumacz Baszewisa Singera, Bergelsona, Gradego. Jego przekłady Baszewisa z jidysz drukowaliśmy w „ZL” 88 i 93.