Nagranie ze spotkania z EWĄ BIEŃKOWSKĄ

Nagranie ze spotkania z EWĄ BIEŃKOWSKĄ

15 stycznia w warszawskiej księgarni „Moda na Czytanie” odbyło się spotkanie z EWĄ BIEŃKOWSKĄ autorką wydanej przez Zeszyty Literackie książki Pisarz i los. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Rozmowę z pisarką poprowadził MAREK ZAGAŃCZYK.

Spotkanie było pierwszym publicznym wydarzeniem zorganizowanym przez Zeszyty Literackie po niemal rocznej przerwie. W ten sposób ogłosiliśmy powrót do działalności wydawniczej i nasze istnienie w internecie.

Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. dlaczego Bieńkowska zdecydowała się napisać książkę o Herlingu-Grudzińskim, jak istotną rolę w życiu pisarza odegrał los i co sprawiło, że tylko we Włoszech jego pisarstwo mogło się w pełni rozwinąć.

Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty tej rozmowy sfilmowane przez ANDRZEJA BIEŃKOWSKIEGO:

https://www.facebook.com/zeszyty/videos/179230076815244/