NICOLA CHIAROMONTE

NICOLA CHIAROMONTE, ur. 1905, zm. 1972. Włoski eseista, publicysta i działacz antyfaszystowski. Urodził się w 1905 roku w Rapolla. W 1934 opuścił Włochy, sprzeciwiając się polityce Mussoliniego. Walczył w hiszpańskiej wojnie domowej po stronie republikańskiej. W latach 1941–1953 przebywał w Nowym Jorku. Po powrocie do Włoch współredagował włoski miesięcznik „Tempo Presente”. Zmarł w Rzymie w roku 1972. W Polsce wydano zbiór jego esejów Granice duszy, tom notatek Co pozostaje oraz Notatki.