Obchody upamiętniające ofiary getta ławkowego na UW

Obchody upamiętniające ofiary getta ławkowego na UW

W tym roku przypada 82. rocznica wprowadzenia getta ławkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Studencki Komitet Antyfaszystowski
4 października organizuje obchody upamiętniające ofiary uniwersyteckiej segregacji. Poniżej zamieszczamy tekst ulotki Komitetu na temat obchodów:

82 lata temu władze Uniwersytetu Warszawskiego z rektorem Włodzimierzem Antoniewiczem na czele, pod presją skrajnie prawicowych i faszyzujących ugrupowań, takich jak ONR czy Młodzież Wszechpolska, uchwaliły, że 5 października rok akademicki rozpocznie się z nowymi, jawnie antysemickimi zasadami. Wprowadzono tzw. getto ławkowe, czyli segregację studentek i studentów.

Rok akademicki 1937/1938 był zatem pierwszym, któremu towarzyszył oficjalny i odgórny antysemityzm na UW. To nie był jednak początek dyskryminacji i przemocy wobec Żydów w Polsce. W latach 30. wydarzyło się znacznie więcej złego — także na UW. Na kampusie głównym pobito profesora Handelsmana za stawianie oporu próbom ograniczania liczby osób żydowskiego pochodzenia w prowadzonym przez niego Kole Historyków. Powszechne były również lincze przeprowadzane przez polskich studentów na mniejszości żydowskiej czy ograniczanie liczby przyjmowanych osób żydowskiego pochodzenia na wydziały polskich uniwersytetów. To zaledwie niewielka część smutnego obrazu akademii w międzywojniu.

Chcemy ponownie przywrócić pamięć o ofiarach getta ławkowego, sprzeciwić się postępującemu brunatnieniu sfery publicznej oraz wskazać na konieczność międzyludzkiej solidarności.

Spotykamy się 4. października o 13.00 przed budynkiem Szpitala św. Rocha na Kampusie Głównym.

Na obchody zapraszają: Studencki Komitet Antyfaszystowski, Koło Badań Nad Nowym Autorytaryzmem, Uniwersytet Zaangażowany, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Żydowski Instytut Historyczny.

Wydarzenie organizowane w ramach Roku Antyfaszystowskiego.