Odszedł ANDRZEJ STRUMIŁŁO

Odszedł ANDRZEJ STRUMIŁŁO

Źródło: Biuletyn Fundacji Pogranicze.