PIOTR MITZNER
Katedra w Nantes
wiersz

detal kamieniarki, katedra w Nantes, źródło: domena publiczna / WikipediaPIOTR MITZNER

Katedra w Nantes
Ewie Bieńkowskiej

płonie matka
od środka

po twarzy
płyną witraże

płynie ołów
pęka szkło

pęka ojciec
i syn
i duch święty

i amen

PIOTR MITZNER ur. 1955, poeta i edytor, pracuje na UKSW w Warszawie. Laureat Nagrody „Zeszytów Literackich” im. Józefa Czapskiego za esej. Ogłosił tomy szkiców Gabinet cieni (ZL), Droga do Rosji (Errata), Warszawski „Domek w Kołomnie”Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa (Więź-UKSW) oraz wierszy W oku kukuWybiór Polak mały (tCHu). Opracował dwutomowe wydanie „Kultura” i emigracja rosyjska. W poszukiwaniu zatraconej solidarności (Instytut Książki).
[więcej o Piotrze Mitznerze można znaleźć w nr 10. „Palimpsestu”]