RAIMUND WOLFERT

RAIMUND WOLFERT, ur. 1963. Absolwent skandynawistyki, lingwistyki i bibliotekoznawstwa uniwersytetów w Bonn, Oslo i Berlinie. Zajmuje się historią kultury. Stale współpracuje z wiedeńskim pismem „Lambda Nachrichten”, gdzie ukazał się jego szkic o Krzysztofie Jungu, ogłoszony po polsku w „ZL” 2011 nr 1/113. Mieszka w Berlinie.