Rezygnujemy z członkostwa
w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich


Stowarzyszenie Pisarzy Polskich powołali w 1989 roku ci, którzy w latach stanu wojennego nie uznali atrapy rozwiązanego przez władze Związku Literatów Polskich. Wyrosłe z ducha opozycji demokratycznej SPP zobowiązuje się w swoim statucie do obrony „godności i suwerenności literatury narodowej, praw ludzkich i swobody tworzenia”.
Obecnie władze SPP pod pretekstem „tarczy dla literatów” postanowiły pójść na pełną współpracę z Instytutem Literatury, uznając widocznie ten urząd za instytucję charytatywną, a nie ideologiczną. Nie podzielamy tej opinii. Instytut, jak sądzimy, niezależnie od deklarowanej misji jest z zamierzenia placówką polityczną. Stworzono ją, by kupić sobie przychylność zbiorowości raczej niechętnej antykonstytucyjnym poczynaniom, godzącym w prawa człowieka i obywatela. Od powstania w lutym 2019 roku instytut ten miał trudności z akceptacją w środowisku literackim. Obecna postawa SPP zmienia tę sytuację.
Każdy ma prawo do własnych poglądów i indywidualnych decyzji. Gorzej, gdy angażuje w nie autorytet organizacji. Jeszcze gorzej, gdy próbuje przy tym działać konspiracyjnie, jak pani prezes Oddziału Warszawskiego SPP, która – anonsując perspektywy współpracy z Instytutem Literatury – w rozsyłanych członkom biuletynach nawołuje: „Proszę nie informować o inicjatywie znajomych spoza SPP, gdyż inicjatywa została stworzona z myślą o nas i warunkiem publikacji jest bycie członkiem SPP (obojętne jakiego oddziału)”. Jak widać, rzeczywiście obojętne, jakiego oddziału.
Jak powiedział Lec, zdarza się, że chorąży wieje w przeciwnym kierunku niż sztandar. Nie chcemy biec pod sztandarem SPP w peletonie ucieczki od wolności. Pora się rozstać: rezygnujemy z członkostwa w stowarzyszeniu, któremu życzymy zachowania godności i suwerenności.

Janusz ANDERMAN
Wojciech BONOWICZ
Małgorzata DZIEWULSKA
Krystyna DĄBROWSKA
Aleksander FIUT
Jerzy FRANCZAK
Inga IWASIÓW
Andrzej JAGODZIŃSKI
Ireneusz KANIA
Marzanna Bogumiła KIELAR
Jan Maria KŁOCZOWSKI
Hanna KRALL
Jerzy KRONHOLD
Ryszard KRYNICKI
Ewa LIPSKA
Małgorzata ŁUKASIEWICZ
Leonard NEUGER
Anna PIWKOWSKA
Adam POMORSKI
Krzysztof SIWCZYK
Tadeusz SŁAWEK
Piotr SOMMER
Małgorzata SZPAKOWSKA
Paweł ŚPIEWAK
Olga TOKARCZUK
Barbara TORUŃCZYK
Anna WASILEWSKA
Adam ZAGAJEWSKI