ROBERT ALDRICH

ROBERT ALDRICH historyk, wykłada na uniwersytecie w Sydney. Ogłosił Gay Life Stories (Thames & Hudson, 2012), po polsku ukazał się tom w jego opracowaniu Geje i lesbijki. Życie i kultura (Universitas).