ZESZYTY

Niniejszym przedstawiamy podstronę „Zeszyty” prezentującą artykuły wybrane z dawnych numerów kwartalnika na temat zbliżony do poruszonego w „Palimpseście”. Dzięki temu prezentowana problematyka znajdzie wielostronne oświetlenie, a przypomniany dorobek ,,Zeszytów Literackich” ukaże swoją ponadczasową wartość. Obie podstrony będą sukcesywnie uzupełniane.