CZTERY PYTANIA
Rozmowa z Dorotą Krawczyk-Janisch o Krzysztofie Jungu

Krzysztof Jung, Model, tusz. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie



CZTERY PYTANIA
Rozmowa z Dorotą Krawczyk-Janisch o Krzysztofie Jungu
Osobiste spojrzenie na wielkiego artystę


SCHWULES MUSEUM: Kim był Krzysztof Jung?

DOROTA KRAWCZYK-JANISCH: Przede wszystkim był wolnym duchem i artystą, który zawsze starał się być wierny sobie. Był malarzem, rysownikiem i performerem, który po wystawie „Ars Homo Erotica” (prezentowanej w Warszawie już po jego śmierci w 2010 roku) został uznany za pioniera polskiej sztuki gejowskiej. Wątki homoerotyczne obecne w wielu jego pracach były w Polsce wówczas śmiałe i odkrywcze, a jednocześnie sięgały korzeniami do najlepszych klasycznych form sztuki. Dla mnie jego prace stanowiły symboliczny pomost między artystą a jego intymnym światem, a także między Niemcami, Polską i innymi krajami, które doceniają piękno i wzajemny ludzki szacunek.

Krzysztof Jung, portret Doroty Krawczyk-Janisch, rysunek, 1984. Kolekcja prywatna


S. M.: Kim byli współcześni mu artyści? Z kim współpracował?

D. K.-J.: Wśród ważnych postaci świata sztuki, z którymi Jung nawiązał dialog byli: Grzegorz Kowalski, Wiktor Gutt, Barbara Turkiewicz-Gutt, Daniel Wnuk i inni artyści skupieni wokół Galerii Repassage. Stała za tym idea budowania dialogu na poziomie pozawerbalnym. „Paryski krąg” Junga składał się z intelektualistów na wygnaniu, których Jung poznał przez swojego przyjaciela Wojciecha Karpińskiego.


S. M.: Jacy artyści mieli na niego wpływ, czyją sztuką się inspirował?

D. K.-J.: Uwielbiał Davida Hockneya i wyraźnie się inspirował jego twórczością. W Paryżu Jung poznał Józefa Czapskiego, którego osobowość i malarstwo także miało na niego znaczący wpływ. Podziwiał dawnych mistrzów, szczególnie Caravaggia i Pontorma. Czerpał inspiracje również z natury i literatury.

Józef Czapski, Krzysztof Jung, Paryż, lata 80. Archiwum prywatne


S. M. : Co łączy Junga z Berlinem?

D. K.-J.: Był dla mnie rodziną i odwiedzał mnie tu często w latach 80-tych i 90-tych. Kochał berlińskie muzea, księgarnie i sklepy muzyczne, gdzie przesiadywał godzinami, słuchając muzyki. Poza tym miał swoje sposoby, żeby przyciągać i zaprzyjaźniać się z ludźmi z berlińskiej sceny gejowskiej.

Berlin, 10 IV 2019


z DOROTĄ KRAWCZYK-JANISCH
rozmawiało SCHWULES MUSEUM

DOROTA KRAWCZYK‑JANISCH germanistka, lektorka języka polskiego w Berlinie, przyjaciółka Krzysztofa Junga i opiekunka jego spuścizny, współtwórczyni wystawy „Krzysztof Jung. Zeichnungen” (Krzysztof Jung. Rysunki) w berlińskim Schwules Museum (16 III – 1 VII 2019).


Rozmowa przeprowadzona z okazji prezentacji wystawy „Krzysztof Jung. Zeichnungen” (Krzysztof Jung. Rysunki) w berlińskim Schwules Museum
(16 III – 1 VII 2019).