TERESA WOROWSKA laureatką Wielkiej Nagrody za Przekład

TERESA WOROWSKA laureatką Wielkiej Nagrody za Przekład

TERESA WOROWSKA została wyróżniona Wielką Nagrodą za Przekład Literacki im. Balassiego. Nagroda zostanie jej wręczona przez wiceministra Tamása Menczera w czwartek 26 września o godzinie 17:00 w Czytelni Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie.

Patronem nagrody jest Bálint Balassi. Ten poeta i tłumacz okresu renesansu, jako jeden z pierwszych zaczął tworzyć w języku węgierskim, a specyficzny rodzaj strofy dziewięciowersowej, który zapoczątkował, nazwano jego imieniem. Bálint Balassi jest dzisiaj uznawany za klasyka węgierskiej literatury.

Zasługi TERESY WOROWSKIEJ dla sztuki przekładu są nie do przecenienia. W ciągu swojej kariery przetłumaczyła na język polski liczne dzieła m.in. Esterházy’ego, Krúdyego i również samego Balassiego. Ostatnie lata upływają jej na monumentalnej pracy nad przekładem słynnego „Dziennika” Sándora Máraia, którego czwarty tom ukazał się w tym roku. Teresa Worowska przez wiele lat współpracowała z „Zeszytami Literackimi”, publikując przekłady i teksty o węgierskiej literaturze, poczynając od ZL 96. W 2006 roku „Zeszyty Literackie” przyznały jej Nagrodę dla Tłumaczy im. Pawła Hertza.

ARTUR URBAN