WOJCIECH BOŃKOWSKI

WOJCIECH BOŃKOWSKI ur. 1976. Muzykolog, tłumacz Saby, Pasoliniego, Tabucchiego. Mieszka w Warszawie.