ZUZANNA GINCZANKA

ZUZANNA GINCZANKA, ur. 1917 w Kijowie, zm. 1944 w Krakowie. Poetka. Autorka zbioru O centaurach wydanego w 1936. Jej Wiersze zebrane w oprac. Izoldy Kiec wydało UKSW-Fundacja Pogranicze w 2014, a uzupełnione Poezje zebrane wydawnictwo Marginesy w 2019.