ZYGMUNT KUBIAK

ZYGMUNT KUBIAK, ur. 1929, zm. 2004 w Warszawie. Pisarz, eseista, tłumacz. Autor Mitologii Greków i Rzymian (1997), Brewiarza Europejczyka (1998), Literatury Greków i Rzymian (1999), Dziejów Greków i Rzymian (2003); przełożył m.in. Eneidę i Wyznania św. Augustyna. Autor przekładów wierszy greckiego poety Konstandinosa Kawafisa. Pracy nad przekładem wszystkich 253 wierszy Kawafisa poświęcił ponad 30 lat.