Miesięcznik „Palimpsest” prezentuje publikacje nowe, powstałe współcześnie. Wzajemne linki łączą go ze stroną „Zeszyty”, gdzie Czytelnik znajdzie artykuły na zbliżony temat wybrane z dawnych numerów kwartalnika.