Informacja o likwidacji Fundacji Zeszytów Literackich.
Poniżej prezentujemy teksty pochodzące z kwartalnika „Zeszyty Literackie” wydawanego w latach 1982-2018. Łączą się one z zakładką Palimpsest, zawierającą materiały nowe i stworzone współcześnie.